Lịch trình Tháng 6 2019

Tháng 6
Ngày 1 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 6 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 15 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 6 thứ bảy lớp học   3:00h tiếng Việt
Ngày 29 Tháng 6 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945