Lịch trình Tháng 12, 2017

Tháng 12
Ngày 2 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 12 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật
Ngày 16 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 12 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 12 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608