Lịch trình Tháng 9, 2017

Tháng 9
Ngày 2 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 16 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 9 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 9 thứ bảy lớp học


buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608