từ Tháng 6 đến Tháng 7 năm 2014 Lịch trình Nagoyakou

thứ sáu
ngày 06 Tháng 6 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 13 Tháng 6 thứ sáu nghỉ học
ngày 20 Tháng 6 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 27 Tháng 6 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 04 Tháng 7 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 11 Tháng 7 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 18 Tháng 7 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 25 Tháng 7 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 01 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 08 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 15 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 22 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako
ngày 29 Tháng 8 thứ sáu pm 7:00 Nagoyako

chủ nhật
ngày 01 Tháng 6 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 08 Tháng 6 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 15 Tháng 6 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 22 Tháng 6 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 29 Tháng 6 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 06 Tháng 7 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 13 Tháng 7 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 20 Tháng 7 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 27 Tháng 7 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 03 Tháng 8 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 10 Tháng 8 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 17 Tháng 8 chủ nhật nghỉ học Nagoyako
ngày 24 Tháng 8 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako
ngày 31 Tháng 8 chủ nhật pm 3:30 Nagoyako