Lịch trình Tháng 6, 2022

ngày thứ bảy 4/6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 11/6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 18/6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 25/6 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945