Lịch trình Tháng 12, 2021

ngày thứ bảy 4/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/12 ★nghỉ học★
ngày thứ bảy 18/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/12 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945