Lịch trình Tháng 10, 2021

ngày thứ bảy 2/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 9/10 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 16/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/10 lễ hội pháo hoa
ngày thứ bảy 30/10 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945