Lịch trình từ Tháng 10 đến Tháng 12, 2016

tối 06:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608


Tháng 10
Ngày 1 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 8 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 15 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 22 Tháng 10 (thứ bảy) ---nghỉ học---
Ngày 29 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30


Tháng 11
Ngày 5 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 12 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 19 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 26 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:31


Tháng 12
Ngày 3 Tháng 12 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 10 Tháng 12 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 17 Tháng 12 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 24 Tháng 12 (thứ bảy) ---nghỉ học---
Ngày 31 Tháng 12 (thứ bảy) ---nghỉ học---