Hãy đến xem hoa anh đào

Chúng tôi đi xem hoa anh đào.
tập trung
am10:30 Nhà ga Kasadera
am11:00 Nhà ga Kanayama trước cửa JR