lịch trình tháng năm Lớp học tiếng Nhật

Trung tâm Minami Lớp học tiếng Nhật
ngày 4 thứ bảy *nghỉ học
ngày 11 thứ bảy *nghỉ học
ngày 18 thứ bảy 7:00 tối tại Trung tâm Minami, phòng hội nghị thứ 3, trên tầng hai
ngày 25 thứ bảy 7:00 tối tại Trung tâm Minami, phòng hội nghị thứ 3, trên tầng hai

địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10 MAP

Minato house Nagoyakou Lớp học tiếng Nhật
ngày 3 thứ sáu 7:00 tối tại Minato house Nagoyakou
ngày 10 thứ sáu *nghỉ học
ngày 17 thứ sáu 7:00 tối tại Minato house Nagoyakou
ngày 24 thứ sáu 7:00 tối tại Minato house Nagoyakou
ngày 31 thứ sáu ----cầu lông tại Trung tâm Minami----