mục lục lớp học

Lớp học tiếng Nhật tại Aichi cho Người nước ngoài

Trial version / bản thử : phải kiểm tra tên địa điểm ngữ âm!

mục lục Aichiken

Nagoyasi Kitaku
Nagoyasi Nisiku
Nagoyasi Nakamuraku
Nagoyasi Nakaku
Nagoyasi Minamiku
Nagoyasi Midoriku
Toyohasisi
Okazakisi
Itinomiyasi
Setosi
Handasi
Kasugaisi
Toyokawasi
Hekinansi
Kariyasi
Toyotasi
Anzyousi
Nisiosi
Gamagoorisi
Inuyamasi
Kounansi
Komakisi
Inazawasi
Toukaisi
Oobusi
Titasi
Owariasahisi
Iwakurasi
Toyoakesi
Nissinsi
Taharasi
Aisaisi
Kiyosusi
Kitanagoyasi
Miyosisi
Amasi
Tougoucyou
Nagakutecyou
Ookuticyou
Husoucyou
Kaniecyou
Higasiuracyou
Taketoyocyou
Satitacyou
Lớp học tiếng Nhật tại Aichi cho Người nước ngoài
No khu vực tên của lớp học địa chỉ điện thoại email ngày giờ
1 Nagoyasi Kitaku Kurokawa Nihongokyoshitsu

Nagoyashi Kitaku Shimizu 4-17-1

052- 917-0498  Thứ hai, Thứ ba, Thứ năm buổi tối
2 Nagoyasi Nisiku Nishi Nihongonokai Nagoyashi Nishiku Joshin1chome1-45 090- 4191-5131 moonflight @mac.com Thứ hai, Chủ nhật buổi sáng
3 Nagoyasi Nakamuraku Aichi Nihongonokai Nagoyashi Nakamuraku Kamejima1-6-2 052- 771-4235  Thứ hai, buổi sáng
7 Nagoyasi Nakaku Aichikokusaipuraza Nihongokyoshitsu Nagoyashi Nakaku Sannomaru2-6-1 Aichikensanno maruchoshanai 052- 961-7904 koryu@ aia.pref.aichi.jp Thứ ba, Thứ sáu, Thứ bảy ,buổi chiều,buổi tối
17 Nagoyasi Minamiku Minamibunka Nihongokyoshitsu Nagoyashi Minamiku Higashimatabeecho 5-1-10   , Thứ sáu buổi tối
18 Nagoyasi Midoriku Okehazamaso Nihongokyoshitsu Nagoyashi Midoriku Minamimisasagi 052- 892-7750 binben01_09shou@ na.commufa.jp Thứ bảy buổi tối
21 Toyohasisi Iwanishisho Hokagokyoshitsu Toyohashishi Nishiguchicho Jinishinokuchi 25banchino4 0532- 61-2557 watanabe-saori@ toyohashi.ed.jp Thứ hai, ,buổi chiều
29 Okazakisi Nihongokyoshitsusaron Okazakishi Koseidorinishi 4chome71 Toshokan koryuupuraza3kai 0564- 23-3148 libralicc@ city.okazaki.aichi.jp Thứ năm Thứ bảy, Chủ nhật buổi sáng
34 Itinomiyasi Nihongohiroba Ichinomiyashi Koendori4-16 0586- 84-0014 iia-138@owari.ne.jp Chủ nhật buổi sáng
37 Setosi Nihongo Oashisu Setoshi Sakaecho 45 0561- 84-2264 xoposhooo-atom@ sf.commufa.jp Thứ năm, Thứ sáu buổi sáng,buổi tối
39 Handasi Nihongosukuーru Handashi Kariyadocho 1chome22banchino1 0569- 29-3188  Thứ bảy buổi tối
42 Kasugaisi Gaikokujinnotameno Nihongokoza Kasugaishi Chuuodai2-2-1 0568- 92-8511 tobu@ city.kasugai.lg.jp Chủ nhật 
46 Toyokawasi Nihongokyoshitsu Toyokawashi Shinmichicho 1chome1banchino3 0533- 83-1571 tia@yui.or.jp Thứ bảy buổi tối
47 Hekinansi Nihongokyoshitsu Hekinanshi Genjishinmeimachi 4 0566- 48-2753 hekinanshi yukoshinzen@ yahoo.co.jp Chủ nhật buổi sáng
49 Kariyasi Kifav Nihongokyoshitsu Kariyashi Aioicho 1chome1banchi 0566- 62-1209 kokusai@ katch.ne.jp Thứ năm Thứ bảy, Chủ nhật buổi sáng
50 Toyotasi Eastoyota Nihongokyoshitsu Toyotashi Josuicho Harayama208 090- 3954-3587 nijap@ ceres.ocn.ne.jp Thứ hai, Thứ tư,Thứ năm, Thứ sáu 
59 Anzyousi Sarubia Nihongonokai Nihongokyoshitsu Anjoshi Ohigashicho 11ban3go 0566- 71-2260 kokusai@ city.anjo.lg.jp Thứ bảy buổi sáng
61 Nisiosi Doyokyoshitsuojima Nishioshi Ojimacho Osakoaida1-1 0561- 76-3390 kimi-ou-voce@ hotmail.com Thứ bảy buổi sáng
67 Gamagoorisi Nihongokyoshitsu Gamagorishi Shinmeicho 18-4 0533- 66-1162  Chủ nhật ,buổi chiều
70 Inuyamasi Inuyama Nihongokyoshitsu Inuyamashi Matsumotocho 4-21 0568- 61-1000 iia@hotmail.co.jp Chủ nhật buổi sáng
73 Kounansi Konanshikokusai koryuukyokai Nihongokyoshitsu Konanshi Kochinocho Miyaura121hoka 0587- 54-1111 fukura@ feel.ocn.ne.jp Thứ hai, , Thứ sáu , Chủ nhật ,buổi chiều,buổi tối
75 Komakisi Aienuefu Nihongokyoshitsu Komakishi Iwasaki1500 Ken-eijuutakunai 0568- 77-0739 090- 6462-5789 reiko_0422@ hotmail.com Thứ bảy buổi sáng
79 Inazawasi Nihongokoza Inazawashi Konomiyasanchome 1-1-101 0587- 32-1111 shogai@ city.inazawa.aichi.jp Chủ nhật buổi sáng
81 Toukaisi Tokaishikokusai koryuukyokai Nihongokyoshitsu Tokaishi Chuuocho Yonchome2banchi 0562- 32-5339 tia@ma.medias.ne.jp Thứ hai, , Chủ nhật ,buổi chiều
83 Oobusi Nihongokyoshitsu Obushi Chuuocho 5-70 Obushiyakusho 0562- 45-6266 oia@ma. medias.ne.jp Thứ hai, , Chủ nhật buổi sáng
84 Titasi Chitashi Nihongokyoshitsu Chitashi Shinchihigashicho 2chome7-2 0562- 31-0382 katudo-c@ city.chita.lg.jp Thứ tư Thứ bảy buổi sáng
87 Owariasahisi Gaikokujinnotameno Nihongokyoshitsu Owariasahishi Higashidaidocho Yamanochi2410banchi2 0561- 54-0277  Thứ tư buổi sáng
88 Iwakurasi Nihongohiro baiwakura Iwakurashi Honmachi Shinmeinishi20 0587- 66-7347 kn_0416@ kb3.so-net.ne.jp Thứ tư buổi tối
89 Toyoakesi Nihongokyoshitsu Toyoakeshi Aratacho Yoshiike18-3 0562- 92-4649 toyoake@ tira.jpn.org , Thứ sáu , Chủ nhật buổi sáng,buổi tối
92 Nissinsi Nia Nihongokyoshitsu Nisshinshi Kanikocho Nakajima277-1 0561- 73-1131 nia2555@ me.ccnw.ne.jp Thứ tư buổi sáng
94 Taharasi Akabane hiragananokai Nihongokyoshitsu Taharashi Akabanemachi Akatsuchi1   Thứ hai, Thứ bảy ,buổi chiều
96 Aisaisi Oshaberihiroba Ainishiichi Inabacho Komeno303hoka 0567- 26-8111 kikaku@ city.aisai.lg.jp Thứ năm, Chủ nhật buổi sáng
97 Kiyosusi Nihongohiroba Kiyosushi Kiyosubenten96-1 052- 409-6471 shogaigakushu@ city-kiyosu.lg.jp Thứ hai, , Chủ nhật buổi sáng
98 Kitanagoyasi Kitanagoyashikoku saikoryuukyokai Nihongokyoshitsu Kitanagoyashi Nishinohoshimizuda17 0568- 22-1111 info@kitanagoya- kiia.jp , Thứ sáu buổi tối
100 Miyosisi Aichi Nihongokyoshitsu  090- 7315-5506 ndngh777@ ybb.ne.jp  
102 Amasi Jjnihongokurabu Amashi Jimokuji Nihanda65   Thứ tư Thứ bảy, Chủ nhật buổi sáng,buổi tối
103 Tougoucyou Togocho Nihongokyoshitsu (nyuumon Shokyuukoーsu) Aichigun Togocho Oazaharuki Jinishihaneana2225-4 0561- 38-3111 tgo-kurashi@ town.aichi-togo.lg.jp Chủ nhật buổi sáng
104 Nagakutecyou Werukamu Nihongokyoshitsu Nagakutecho Musashizuka101banchi3 0561- 63-1111 (noi truyen 264) nia@town. nagakute.lg.jp Thứ bảy buổi sáng
105 Ookuticyou Nihongokyoshitsu Niwagun Okuchicho Denneichichome 35banchi 0587- 95-1111 chiki@town.oguchi.lg.jp Thứ bảy, Chủ nhật buổi sáng,buổi tối
107 Husoucyou Fusocho Nihongokyoshitsu Oshabericafe Fusocho Oazatakaki Azainaba63 0587- 93-1111 seisaku_sc@ town.fuso.lg.jp Thứ năm, Chủ nhật ,buổi chiều
108 Kaniecyou Kaniekodomo Nihongonokai Kaniechonainohoikujo、 shogakkotochuugakko nishukkoiteimasu  nkawa@ lilac.ocn.ne.jp  
109 Higasiuracyou Ishihamanishi Nihongokyoshitsu Higashiuracho Ishihamamitsuike30 0562- 84-0661 hishishot@ ma.medias.ne.jp Thứ hai, ,buổi chiều
111 Taketoyocyou Taketoyo Nihongokyoshitsu Chitagun Taketoyocho Hiraumidori78-1 0569- 73-2833 qz5a-frkw@ asahi-net.or.jp Thứ bảy buổi sáng
112 Satitacyou Nihongosaron Sachitacho Oazahishiike Jinishikida3 0564- 62-2424 k-i-a@ ar.wakwak.com Chủ nhật buổi sáng

Last update: