Lớp học tiếng Nhật trực tuyến (trên facebook) arakawa.JPG

Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật.
Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy 
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 ừ 8:00pm đến8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở 
Lớp học cảng Nagoya

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 2/5 ,9/5 , 16/5 ,23/5 và 30/5

vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Các bạn hãy xem lớp học trực tuyến trên FaceBook
Chúng ta sẽ gặp lại vào 6/6 nhé.

ngày thứ bảy   2/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy   9/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp N1)

ngày thứ bảy 16/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp N1)
ngày thứ bảy 30/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học tiếng Nhật online (trên facebook) đã bất đầu!
Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật. Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy  4/4,11/4,18/4,25/4
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 từ 8:00pm đến 8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở cảng Nagoya

ngày thứ bảy   4/4     ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 11/4     ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )
ngày thứ bảy 18/4   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/4   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 14/3, 21/3 và 28/3
vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Chúng ta sẽ gặp lại vào 4/4 nhé.

ngày thứ bảy   7/3   ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 14/3   ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )
ngày thứ bảy 21/3   ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 28/3     ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 2
Ngày  1 Tháng 2 thứ bảy lớp học (pm3:00 ベトナム語)
Ngày  8 Tháng 2 thứ bảy lớp học (pm4:00 N1クラス)
Ngày 15 Tháng 2 thứ bảy lớp học (pm3:00 ベトナム語)
Ngày 22 Tháng 2 thứ bảy  lớp học (pm4:00 N1クラス)
Ngày 29 Tháng 2 thứ bảy  ------nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

N1の勉強をする「N1クラス」を始めます

N1text.jpg

月2回
第2土曜日 第4土曜日 16:00~17:30(1時間半)
(※日程と時間を変更しました)

2月1日(土)は都合で休みです
2月8日(土)16:00~17:30に勉強します

*毎回1つのテーマを勉強します。
 例:災害、故郷、上下関係、退職転職など
*テキストはアスク出版「N1単語3000」 1870円
 自分のやりたいテキストを持ってきてもいいです。
*定員は4人 参加費は1か月500円または1回300円です。

JLPT_tangoN1_001.gif