ngày thứ bảy 7/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 14/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 28/ 6 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 4/ 9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/ 9 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 18/ 9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/ 9pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 31/ 7 nghỉ học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 5/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 19/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/ 6 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 2/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 9/10 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 16/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/10 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 30/10 nghỉ học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Vào tháng 5 có lớp học từ 18h30 đến 20h00 hàng tuần.
Nhưng nếu bạn sợ corona, không đến cũng được.
Nếu bạn buồn nên nghỉ học.

ngày thứ bảy 1/ 5 nghỉ học
ngày thứ bảy 8/ 5 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 15/ 5 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 22/ 5 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 29/ 5 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/ 4 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/ 4 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 4 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/ 4 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 6/ 3 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 3 nghỉ học
ngày thứ bảy 27/ 3 pm6:30 lớp học

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945