Tháng 9
Ngày 2 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 16 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 9 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 9 thứ bảy lớp học


buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

hanabi.JPGđêm ngày 22 Tháng 7 (thứ bảy)
Chúng tôi sẽ đi xem "lễ hội tàu Đền Tsushima ".
Rất nhiều pháo hoa đẹp.

Nếu bạn muốn xem,
Hãy đến Ga Kanayama 
vào lúc 5:00 giờ đem , ngày 22 tháng 7 (thứ bảy)
Lễ hội kết thúc pm 8:30.

Tháng 7
Ngày 1 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 15 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 7 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 29 Tháng 7 thứ bảy lớp học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608
tối 06:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608
Tháng 4
Ngày 1 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 15 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 4 thứ bảy lớp học
Ngày 29 Tháng 4 thứ bảy ---nghỉ học---