Tháng 9
Ngày 7 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 14 Tháng 9 thứ bảy lớp học  /pm3:00 lớp học tiếng Việt
Ngày 21 Tháng 9 thứ bảy lớp học
Ngày 28 Tháng 9 thứ bảy lớp học /pm3:00 lớp học tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học nghỉ 31/8.
Chúng ta hãy gặp lại vào ngày 7 tháng 9 tuần sau nhé

Tháng 8
Ngày 3 Tháng 8 thứ bảy lớp học
Ngày 10 Tháng 8 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 17 Tháng 8 thứ bảy lớp học 
Ngày 24 Tháng 8 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 31 Tháng 8 thứ bảy ---nghỉ học--- 

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 7
Ngày 6 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 13 Tháng 7 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 20 Tháng 7 thứ bảy lớp học
Ngày 27 Tháng 7 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 6
Ngày 1 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 8 Tháng 6 thứ bảy lớp học 3:00h tiếng Việt
Ngày 15 Tháng 6 thứ bảy lớp học
Ngày 22 Tháng 6 thứ bảy lớp học   3:00h tiếng Việt
Ngày 29 Tháng 6 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Tháng 3
Ngày 2 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 16 Tháng 3 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 23 Tháng 3 thứ bảy lớp học
Ngày 30 Tháng 3 thứ bảy lớp học

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608