Lớp học tiếng Nhật trực tuyến (trên facebook) arakawa.JPG

Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật.
Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy 
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 ừ 8:00pm đến8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở 
Lớp học cảng Nagoya

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 2/5 ,9/5 , 16/5 ,23/5 và 30/5

vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Các bạn hãy xem lớp học trực tuyến trên FaceBook
Chúng ta sẽ gặp lại vào 6/6 nhé.

ngày thứ bảy   2/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy   9/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp N1)

ngày thứ bảy 16/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- (không có lớp N1)
ngày thứ bảy 30/5   pm 6:30 lớp học ---nghỉ học--- 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy   6/6   pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  13/6  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  20/6  pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  27/6  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy   4/7   pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  11/7  pm 6:30 ---nghỉ học--- không có lớp N1
ngày thứ bảy  18/7  pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  25/7  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy   1/8   pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy   8/8   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  15/8  pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)

ngày thứ bảy  22/8  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  29/8  pm 6:30 lớp học 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học tiếng Nhật online (trên facebook) đã bất đầu!
Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật. Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy  4/4,11/4,18/4,25/4
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 từ 8:00pm đến 8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở cảng Nagoya

ngày thứ bảy   4/4     ---nghỉ học--- (lớp tiếng Việt, không có )
ngày thứ bảy 11/4     ---nghỉ học--- (lớp N1, không có )
ngày thứ bảy 18/4   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/4   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 14/3, 21/3 và 28/3
vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Chúng ta sẽ gặp lại vào 4/4 nhé.