ngày thứ bảy 6/ 3 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 3 nghỉ học
ngày thứ bảy 27/ 3 pm6:30 lớp học

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Chúc mừng ngày tết 2021!!

ngày thứ bảy 6/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 20/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 27/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm6:00 lớp N1)

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 9/ 1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 16/ 1 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 23/ 1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 30/ 1 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI
Không cần đặt trước để tham gia vào lớp N2,N3,N4

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 5/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/12 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 19/12 chúng ta đi xem pháo hoa 
ngày thứ bảy 26/12 pm6:30 Tiệc cuối năm Karaoke

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 7/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 14/11 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 21/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 28/11 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 17/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 31/10 pm6:30 lớp học 

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 5/9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/9 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 19/9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/8 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 1/8 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 8/8 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 15/8 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)

ngày thứ bảy 22/8 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 29/8 pm 6:30 lớp học 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 4/7 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/7 pm 6:30 ---nghỉ học--- không có lớp N1
ngày thứ bảy 18/7 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/7 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học bị gián đoạn bởi covid19 được bắt đầu trở lại.
6:30pm ngày thứ bảy 6 tháng 6
Số lượng học sinh trong một nhóm sẽ giảm.
Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề này ở lớp học 6/6
sẽ gặp lại các bạn !