ngày thứ bảy 5/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 19/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/ 6 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Vào tháng 5 có lớp học từ 18h30 đến 20h00 hàng tuần.
Nhưng nếu bạn sợ corona, không đến cũng được.
Nếu bạn buồn nên nghỉ học.

ngày thứ bảy 1/ 5 nghỉ học
ngày thứ bảy 8/ 5 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 15/ 5 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 22/ 5 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 29/ 5 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/ 4 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/ 4 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 4 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/ 4 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 6/ 3 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 3 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/ 3 nghỉ học
ngày thứ bảy 27/ 3 pm6:30 lớp học

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Chúc mừng ngày tết 2021!!

ngày thứ bảy 6/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 20/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 27/ 2 pm6:00-8:00 lớp học (pm6:00 lớp N1)

Không cần đặt trước để tham gia vào lớp

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 9/ 1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 16/ 1 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 23/ 1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 30/ 1 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI
Không cần đặt trước để tham gia vào lớp N2,N3,N4

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 5/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/12 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 19/12 chúng ta đi xem pháo hoa 
ngày thứ bảy 26/12 pm6:30 Tiệc cuối năm Karaoke

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 7/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 14/11 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 21/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 28/11 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 17/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 31/10 pm6:30 lớp học 

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945