ngày thứ bảy 7/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 14/11 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 21/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 28/11 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email
Email: 758vietnam@gmail.com FB:Trungtam.MINAMI

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 17/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/10 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1, Yêu cầu đặt trước)
ngày thứ bảy 31/10 pm6:30 lớp học 

Nếu bạn muốn học lớp N1,Hãy gửi nhắn tin FB hoặc email

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 5/9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/9 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 19/9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/8 pm6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 1/8 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 8/8 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 15/8 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)

ngày thứ bảy 22/8 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 29/8 pm 6:30 lớp học 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 4/7 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/7 pm 6:30 ---nghỉ học--- không có lớp N1
ngày thứ bảy 18/7 pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/7 pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học bị gián đoạn bởi covid19 được bắt đầu trở lại.
6:30pm ngày thứ bảy 6 tháng 6
Số lượng học sinh trong một nhóm sẽ giảm.
Chúng ta hãy thảo luận về vấn đề này ở lớp học 6/6
sẽ gặp lại các bạn !

ngày thứ bảy   6/6   pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  13/6  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy  20/6  pm 6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  27/6  pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Lớp học tiếng Nhật trực tuyến (trên facebook) arakawa.JPG

Thầy Arakawa sẽ dạy tiếng Nhật.
Các bạn hãy tham gia nhé!
--------------------------------------------------
mỗi thứ Bảy 
nhóm N4 từ 6:30pm đến 6:50pm
nhóm N3 từ 7:00pm đến 7:20pm
nhóm N2 ừ 8:00pm đến8:30pm
xem https://www.facebook.com/Trungtam.MINAMI
--------------------------------------------------
Lớp học tiếng Nhật N1
mỗi thứ Bảy 4:00pm-5:30pm ở 
Lớp học cảng Nagoya

====Thông báo nghỉ học===
chúng ta nghỉ học
vào 2/5 ,9/5 , 16/5 ,23/5 và 30/5

vì không thể sử dụng phòng trung tâm
Các bạn hãy xem lớp học trực tuyến trên FaceBook
Chúng ta sẽ gặp lại vào 6/6 nhé.