ngày thứ bảy 4/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/12 ★nghỉ học★
ngày thứ bảy 18/12 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/12 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 8/1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 15/1 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 22/1 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 29/1 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn tham gia,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 6/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 13/11 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 20/11 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 27/11 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 2/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 9/10 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 16/10 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/10 lễ hội pháo hoa
ngày thứ bảy 30/10 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 4/ 9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 11/ 9 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 18/ 9 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 25/ 9pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 7/ 8 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 14/ 8 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 21/ 8 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 28/ 8 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 3/ 7 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 10/ 7 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 17/ 7 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 24/ 7 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 31/ 7 nghỉ học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

ngày thứ bảy 5/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 12/ 6 pm6:30 lớp học
ngày thứ bảy 19/ 6 pm6:30 lớp học (pm2:30 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 26/ 6 pm6:30 lớp học

Nếu bạn muốn học,hãy đến lớp học
khi nào cũng được, không cần đặt trước

Minami shogaigakushu center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945

Vào tháng 5 có lớp học từ 18h30 đến 20h00 hàng tuần.
Nhưng nếu bạn sợ corona, không đến cũng được.
Nếu bạn buồn nên nghỉ học.