Lịch trình Tháng 5 2020

ngày thứ bảy   2/5   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy  9/5   ---nghỉ học---
ngày thứ bảy 19/5   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 23/5   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 30/5   pm 6:30 lớp học 

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945