Lịch trình Tháng 3 2020

Tháng 2
ngày thứ bảy   7/3   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 14/3   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)
ngày thứ bảy 21/3   pm 6:30 lớp học (pm3:00 lớp tiếng Việt)
ngày thứ bảy 28/3   pm 6:30 lớp học (pm4:00 lớp N1)

Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945