Lịch trình Tháng 1 2020

Tháng 1
Ngày 4 Tháng 1 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 11 Tháng 1 thứ bảy lớp họcベトナム語
Ngày 18 Tháng 1 thứ bảy lớp học
Ngày 25 Tháng 1 thứ bảy lớp họcベトナム語

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 090-1783-1945