hanabi.JPGđêm ngày 22 Tháng 7 (thứ bảy)
Chúng tôi sẽ đi xem "lễ hội tàu Đền Tsushima ".
Rất nhiều pháo hoa đẹp.

Nếu bạn muốn xem,
Hãy đến Ga Kanayama 
vào lúc 5:00 giờ đem , ngày 22 tháng 7 (thứ bảy)
Lễ hội kết thúc pm 8:30.

tối 06:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608


Tháng 1
Ngày 7 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 14 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 21 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 28 Tháng 1 (thứ bảy) pm6:30-8:30


Tháng 2
Ngày 4 Tháng 2 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 11 Tháng 2 (thứ bảy) ---nghỉ học---
Ngày 18 Tháng 2 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 25 Tháng 2 (thứ bảy) pm6:30-8:30


Tháng 3
Ngày 4 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 11 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 18 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 25 Tháng 3 (thứ bảy) pm6:30-8:30

pm6: 30 Ngày 24 tháng 12 (thứ bảy) 2016
Tiệc Tất Niên Ở Trung tâm Minami 
Karaoke, bingo, trò chơi, bánh, rất vui vẻ!
Các bạn hãy đến nhé! 
12月24日(土曜日)pm6:30 忘年会
カラオケ、ビンゴ、ゲーム、ケーキ 楽しいよ!
みなさん、来てくださいね 南センターにて

bounenkai.jpg

 

tối 06:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608


Tháng 10
Ngày 1 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 8 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 15 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 22 Tháng 10 (thứ bảy) ---nghỉ học---
Ngày 29 Tháng 10 (thứ bảy) pm6:30-8:30


Tháng 11
Ngày 5 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 12 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 19 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 26 Tháng 11 (thứ bảy) pm6:30-8:31


Tháng 12
Ngày 3 Tháng 12 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 10 Tháng 12 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 17 Tháng 12 (thứ bảy) pm6:30-8:30
Ngày 24 Tháng 12 (thứ bảy) ---nghỉ học---
Ngày 31 Tháng 12 (thứ bảy) ---nghỉ học---