Tháng 12
Ngày 2 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 9 Tháng 12 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật
Ngày 16 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 23 Tháng 12 thứ bảy ---nghỉ học---
Ngày 30 Tháng 12 thứ bảy ---nghỉ học---

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

Lịch trình Tháng 1, 2018

Tháng 12
Ngày 6 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 13 Tháng 12 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật
Ngày 20 Tháng 12 thứ bảy lớp học
Ngày 27 Tháng 12 thứ bảy lớp học / 3:00pm lớp học tiếng Nhật

buổi tối 6:30 thứ bảy Minami center KASADERA
địa chỉ: Nagoya-shi Minami-ku HIgasimatabee-cho 5-1-10
điện thoại: 070-5589-5608

hanabi.JPGđêm ngày 22 Tháng 7 (thứ bảy)
Chúng tôi sẽ đi xem "lễ hội tàu Đền Tsushima ".
Rất nhiều pháo hoa đẹp.

Nếu bạn muốn xem,
Hãy đến Ga Kanayama 
vào lúc 5:00 giờ đem , ngày 22 tháng 7 (thứ bảy)
Lễ hội kết thúc pm 8:30.